ANTOR on tour Göteborg - Du är inbjuden till att inspireras och skaffa kunskap om vad Israel, Polen, Norge, Kroatien, Spanien, Irland, Portugal, Tyskland, Malta, Frankrike ocH Cypern med partners har att erbjuda. Register: https://antorontourigoteborg.splashthat.com/

wed11oct17:30wed00:00ANTOR on tour Göteborg - Du är inbjuden till att inspireras och skaffa kunskap om vad Israel, Polen, Norge, Kroatien, Spanien, Irland, Portugal, Tyskland, Malta, Frankrike ocH Cypern med partners har att erbjuda. Register: https://antorontourigoteborg.splashthat.com/