Som medlem har du möjlighet att ansöka om stipendie för din individuella studieresa

Grundkriterier för sökande av stipendium är:

  • Sökande skall ha varit individuell medlem i PATA Sweden Chapter minst 1 år.
  • Ansökan skickas till Madeleine Askebrink (Madeleine(at)diamondcollections.se.
  • Ansökan skall vara PATA Sweden Chapter tillhanda senast 2 månader före resans påbörjan.
  • Skriftlig rapport, med bilder, skall vara PATA tillhanda senast 4 veckor efter hemkomsten. Dessutom skall man vara beredd att, vid begäran, muntligen redogöra för sin aktivitet vid något av PATA:s arrangemang.
  • PATA förbehåller sig rätten att publicera rapporten på PATA Sweden Chapters hemsidan.
  • Av beviljat stipendium erhålls 50% inför resan och resterande efter att rapporten är PATA tillhanda.
  • Varje resebyrå kan få maximalt ett (1) stipendium per år.
  • Man kan endast söka stipendium till en destination inom PATA-området.


Fondens ändamål

Fondens ändamål är att öka och förstärka kunskapen om och förståelsen för utländska destinationer i huvudsak inom natur- och kulturområdena.

Målgrupp
Fonden vänder sig till alla anställda inom resebranschen. OBS – Sökande skall ha varit individuell medlem i PATA Sweden Chapter minst 1 år. Den sökande måste i sin ansökan ange relevant aktivitet och ändamål för användandet av utdelade medel. Endast resmål som är inom PATA område kan komma ifråga. Redan påbörjad eller avslutad aktivitet kan ej komma ifråga för sökande av fondmedel.

Område
PATA området omfattar 38 länder och destinationer och täcker det enorma området från Dubai, Pakistan och Indien i väst till Nordamerika i öst, från Ryssland, Kina och Japan i norr till Australien och Nya Zeeland och Söderhavets övärld i syd.

Ansökan
Ansökan skickar du hit ( Madeleine@diamondcollections.se) och skall vara styrgruppen tillhanda senast 2 månader före resan. Besked lämnas till sökande en månad senare.
Ansökan ska innehålla namn, ålder, reseföretag/utbildningsanstalt samt motivering för att erhålla stipendium.

Redovisning
Efter avslutad aktivitet skall stipendiaten, inom fyra veckor lämna skriftlig rapport. Han/Hon skall dessutom, vid begäran, muntligen redogöra för sin aktivitet vid något av PATA:s arrangemang.

Vem beslutar om fondmedlen och ansökan?
Fondmedel fördelas av en styrgrupp bestående av fem personer från PATA Sweden Chapter. Styrgruppens beslut  kan ej överklagas.

Beslut och utdelning
Summan fastställs beroende av resmål och aktivitet. Fondmedel som tilldelas sökande utdelas till 50 % före aktivitetens igångsättande och resterande 50 % efter inlämnad rapporten.

PATA Sweden Chapter
Stipendie styrgruppen