Reserapport Nepal, 2016

Jordbävningen 25 april 20015
Den kraftiga jordbävningen med magnituden 7,8 följt av efterskalv på upp emot 7,3 ställde till med stor förödelse i Nepal. Enligt officiella källor dog ca 9.000 människor, över 20.000 skadades och ca 800.000 bostäder blev skadade eller förstörda.
Nu, 14 månader efter skalven, har det mesta av bråten bortforslats. Men många stöttade hus och ödetomter vittnar fortfarande om den skoningslösa katastrofen.
De historiska centrum med tempel och palats, kallade Durbar Square* i Kathmandu, Patan och Bhaktapur, blev samtliga hårt drabbade med helt raserade eller skadade byggnader. I Patan och Bhaktapur syns pågående renoveringsarbeten, så även i Kathmandu fastän där sker det i betydligt långsammare takt p.g.a. utbredd byråkrati. Höjda entréavgifter från turister ska bidra till återuppbyggnaden.

Nu är det tid att besöka Nepal!
Det har gått ett drygt år efter att marken och bergen slutat skaka, efter att media rapporterat om ett land i ruiner. Är det säkert att resa hit idag? Fungerar samhället och turistindustrin normalt?

Svaret på dessa frågor är ett rungande ja. Det finns spår efter skalven men vardagen har för länge sedan återvänt. Livet går vidare och människorna har en optimistisk framtidstro. Res hit så snart du kan. Kom nu så slipper du trängas med horder av turister. Upptäck ett land med intressant kultur och fantastiska naturupplevelser.
Den för landets ekonomi viktiga turistindustrin gick under 2015 ner med ca 65%. Det är väldigt många människor verksamma inom turistsektorn som saknar sin inkomstkälla och är redo att ta hand om turisterna.

Läs Tibbes hela rapport från Nepal här (PDF)!

PATA Sweden Chapter