Studiereserapport från Bhutan, 2016

Bhutan är ett buddhistiskt kungadöme som gränsar till Kina (Tibet) i norr och Indien i söder, väster och öster. Det är 46 500 km2 stort vilket är ungefär samma storlek som Schweiz. Namnet Bhutan kommer från vad Indierna kallade landet ”folket från höglandet” = Bhu Tan. Själva kallar de landet för Druk Yul – Åskdrakens land. Språket man talar kallas för Dzhonka. Det är besläktat med det tibetanska språket och det har en massa olika dialekter. Sedan 1960 undervisas engelska i alla skolor och de flesta bhutaneser talar riktigt bra engelska.

Landet består till 90 % av berg och geografin kan liknas vid en trappa som börjar med en smal remsa av slättland i söder på ca 200 meters höjd och fortsätter med tropiska eller tempererade dalar och bergsplatåer upp mot de högsta topparna på över 7000 meter. Man anser att bergen är tillägnade gudarna och de har därför aldrig bestigits.
72 % av landets yta är täckt av skog och man har tagit ett beslut att det aldrig ska vara mindre än 60 % som är täckt av skog detta gör att Bhutan är ”Charbo negative”. Anledningen till att man vill behålla skogarna är många bl.a. minskar de skogsklädda bergssluttningarna översvämningsrisken då träden binder jorden och minskar erosionen.

Läs Lena Perssons kompletta rapport här (PDF)!