PATA Resepolicy

Deltagarkriterier

 • För delta på studieresa krävs att du är fast anställd vid företag som är medlem i PATA Sweden Chapter samt att du har ett personligt medlemskap sedan minst ett kalenderår.
 • Deltagandet är öppet för samtliga individuella medlemmar i PATA Sweden Chapter. De som aktivt arbetar med destinationen har högsta prioritet vid urvalet. Särskilda deltagarkriterier meddelas inför varje planerad studieresa. Resor kan vara ämnade för en eller flera medlemsgrupper; Resekonsulter, reseproducenter, media.
 • Resan är ingen semester, utan en utbildningsresa. Det är obligatoriskt deltagande på resans samtliga programpunkter!
 • Resans syfte är att sprida en större förståelse och kunskap om de resmål som besöks samt att värdefulla kontakter skapas under möten med våra medarrangörer.
 • Vår förhoppning är att fördjupad kännedom om resmålet samt de personliga band som knyst under resans gång bidrar till en ökad försäljning för just ditt företag.

Intresseanmälan & Urval

 • Intresseanmälan adresseras till i inbjudningen angiven e-postadress.
 • Deltagare utses PATA i samråd mellan resans medarrangörer.
 • Besked lämnas till samtliga som anmält intresse. Beslutet kan inte överklagas.
 • Efter att utvald deltagare återbekräftat sitt deltagande är anmälan bindande.
 • Avbokningsavgift kan förekomma.

Betalning

 • Deltagaravgiften ska vara PATA Sweden Chapter tillhanda senast på fakturans förfallodatum, alltid innan resan påbörjas.

Resedirektiv

 • Det är deltagarens ansvar att inneha giltigt pass, eventuell visering erforderliga vaccinationer.
 • Deltagaren anskaffar sitt personliga försäkringsskydd; rese-/tjänstereseförsäkring samt ev. avbeställningsförsäkring.
 • Ta med gott om visitkort.
 • Den dresskod som meddelas inför avresan ska respekteras. Medverkan är obligatorisk vid samtliga gemensamma programpunkter under resan.
 • Visa respekt för våra värdar och partners genom att inte bruka mobiltelefoner/i-pad under middagar och andra möten.
 • Besök av egna ärenden och besök ska förläggas på fritiden. Fri tid framgår av programmet, ev. korrigeringar under resans gång meddelas av ansvarig reseledare.

Dresskod

 • Tänk på att du representerar ditt företag och inte är på semester.
 • Under flygresan, vid hotellbesök samt måltider med arrangörer krävs vårdad klädsel.
 • De som vi besöker är alltid mycket propert klädda. Skjorta för herrar, slips ej nödvändig. Blus eller liknande för damer. Jeans och T-shirt är inte acceptabelt.