Medlemskap för privatpersoner & företag

1-4 kontor

kr 1000 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.
 • Anges ej namn på vem som ska få det individuella medlemskapet går det till er kontaktperson.
 • Önskar företaget teckna individuellt medlemskap för sina medarbetare, bifoga lista med namn och e-postadresser.

5-9 kontor

kr 2000 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.
 • Anges ej namn på vem som ska få det individuella medlemskapet går det till er kontaktperson.
 • Önskar företaget teckna individuellt medlemskap för sina medarbetare, bifoga lista med namn och e-postadresser.

10-39 kontor

kr 3000 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.
 • Anges ej namn på vem som ska få det individuella medlemskapet går det till er kontaktperson.
 • Önskar företaget teckna individuellt medlemskap för sina medarbetare, bifoga lista med namn och e-postadresser.

40- kontor

kr 5000 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.
 • Anges ej namn på vem som ska få det individuella medlemskapet går det till er kontaktperson.
 • Önskar företaget teckna individuellt medlemskap för sina medarbetare, bifoga lista med namn och e-postadresser.

Student

kr 50 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.
 • Student-medlemskap sedan minst ett år är ett baskrav för att kunna söka och erhålla stipendium, delta på studieresor samt vissa andra aktiviteter.
 • Medlem kan erhålla PATA-information på sin personliga e-postadress.

Individuellt medlemskap

kr 300 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.
 • Personligt medlemskap sedan minst ett år är ett baskrav för att kunna söka och erhålla stipendium, delta på studieresor samt vissa andra aktiviteter.
 • Medlem kan erhålla PATA-information på sin personliga e-postadress. Ditt eventuella företag blir inte medlem.

Journalist

kr 500 per år
 • I medlemskapet ingår ett individuellt medlemskap.

Affiliated Membership

Denna kategori är öppen för den som är fast anställd hos arbetsgivare som innehar Full Membership eller Associated Membership.

Personligt medlemskap sedan minst ett år är ett baskrav för att kunna söka och erhålla stipendium, delta på studieresor samt vissa andra aktiviteter. Medlem kan erhålla PATA-information på sin  personliga e-postadress.

Personligt medlemskap i SEK per kalenderår.
Stockholmsregionen, 150 kronor.
Övriga landet, 100 kronor

I ansökan anger du:

 • Ditt namn
 • Företagets namn
 • Adress (arbete)
 • Telefon (arbete)
 • Din e-postadress (arbete)

Om företagsmedlemskap

Full Membership med rösträtt på årsmötet. Denna kategori är öppen för företag i resebranschen; resebyråer, researrangörer, flygbolag, turistbyråer, hotell och övrig verksamhet samt även statliga representanter från PATA länder.

Associate Membership Denna kategori är öppen för media; reklambyråer, PR- och utbildningsföretag samt andra företag och föreningar med intresse av att förmedla information om PATA-regionen.

Medlemsföretag erbjuds att teckna personligt medlemskap för sin personal till rabatterad avgift. Kontakta oss för offert!

I ansökan anger du:

 • Företagets namn
 • Kontaktperson
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Webbplats
 • Förteckning över samtliga kontor inkl. adress, e-postadress och telefon
X