MEDLEMSFRÅGOR

Marta Komiszke
Äventyrsresor AB
Hornsbruksgatan 19
117 34 Stockholm
Epost

STUDIERESOR

Mattias Olsson
BIG Travel Uppsala
Väderkvarnsgatan 16, 753 29 Uppsala
Tel: 018-69 22 00
Epost

STIPENDIER

Fred Wahlstedt
Thai Airways Sweden
Box 1118, 111 81 Stockholm
Tel: 08-598 83 664
Epost

WORKSHOPS

Johan Eriksson
Aeroflot
Box 19, 190 45 Stockholm-Arlanda
Epost

För övriga frågor – se styrelsen för PATA Sweden